Logo WTG

Wersja polska  English  Deutsch  Français

Dziś jest 21 kwietnia 2024 roku, imieniny Jarosława, Konrada, Selmy

Publikacje

WTG Gniazdo co roku przygotowuje ciekawe publikacje i książki dotyczące genealogii i historii. Wśród najważniejszych publikacji warto wymienić wydawany Rocznik WTG, który zawiera szereg interesujących artykułów i opracowań, jak również "Niezbędnik genealoga" stanowiący kompendium wiedzy o rejestracji akt metrykalnych na przestrzeni wieków, począwszy od czasów przedrozbiorowych, poprzez okres rozbiorów aż do powojennej Polski. "Niezbędnik" zawiera przydatne słowniki łacińskie, niemieckie oraz rosyjskie jak również przykłady zapisów metrykalnych, co ułatwi genealogom pracę w archiwum. Ofertę wydawniczą WTG "Gniazdo" wzbogacają leksykony miejscowości i monografie. Wszystkie publikacje można nabyć na naszych spotkaniach oraz poprzez naszą stronę internetową.

Jak zamawiać?

Aby zamówić nasze publikacje, prosimy wysłać e-mail na adres wutege@gmail.com wraz z listą zamawianych książek i liczbą sztuk oraz ewentualnymi dodatkowymi informacjami (np. jeśli wysyłka będzie za granicę). Zwrotnie podamy wycenę wraz z kosztem wysyłki i dostępnością książek, jak również konto do zapłaty.

Roczniki WTG

Artykuły naszego "Rocznika" tematycznie związane są przede z szeroko pojętą tematyką geneaslogiczną. Oprócz wskazówek o charakterze ogólnym, można w nim znaleźć wiele cennych porad dotyczących rzadziej wykorzystywanych źródeł. Ponadto, w "Roczniku" znajdują teksty o charakterze historyczno-społecznym, opisujące codzienne życie w dawnych czasach,biogramy ciekawych postaci historycznych, czy historie opisujące losy zwyczajnych, ludzi - naszych protoplastów. Czytelnika zainteresować również mogą artykuły dotyczące działalności naszego Towarzystwa. Dotyczą one projektów jakie realizujemy, spotkań i ciekawych inicjatyw członków i sympatyków "Gniazda".

Spis treści oraz artykuły w wersjach cyfrowych są dostępne tutaj: Zawartość Rocznika WTG Gniazdo w wersji cyfrowej.


2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Roczniki 2007-2019 - na zamówienie, cena do ustalenia po kontakcie z Wydawnictwem
Rocznik 2021 jest dostępny w cenie 20 zł

W związku z wyższymi kosztami dodruków archiwalnych numerów Rocznika o ich dostępność oraz cenę - prosimy pytać na adres e-mailowy WTG

Książki

Niezbędnik Genealoga (Wydanie II)
Paweł Hałuszczak. Współpraca Magdalena Betlej, Dobrosława Gucia, Joanna Lubierska, Liliana Molenda

Niezbędnik Genealoga, który po raz pierwszy ukazał się w 2012 roku, wychodzi niniejszym po raz drugi. Niniejsze wydanie jest znacznie obszerniejsze od tego z 2012 roku. Zostało dodanych wiele haseł we wszystkich wersjach językowych, a także nowa część łacińsko-niemiecka. To drugie wydanie obejmuje obszerny zasób słownictwa i jest propozycją najczęstszych zwrotów genealogicznych spotykanych nie tylko w starych dokumentach i księgach metrykalnych, ale także w księgach grodzkich i gruntowych. Znajdziemy tu to, czego możemy potrzebować w genealogii, a także ogromną ilość rzeczy których nigdy nie znajdziemy w Internecie, ani nie wyszukamy w Googlach. Prezentowany Niezbędnik Genealoga został podzielony na cztery działy językowe: łacińsko-polski, łaciński-niemiecki, niemiecko-polski i rosyjsko-polski. Całość poprzedza obszerny materiał omawiający rejestrację metrykalną przed i po Soborze Trydenckim, który swoimi dekretami z 11 listopada 1563 roku uporządkował sprawę rejestracji metrykalnej w całym Kościele Powszechnym. Wstęp przybliża również czas, w którym Polska zniknęła z mapy Europy i była pod zaborami trzech wielkich mocarstw: Prus, Austrii i Rosji. Nowa cześć łacińsko-niemiecka przeznaczona jest dla osób posługujących się wyłącznie językiem niemieckim. Od pewnego czasu obserwujemy rosnące z roku na rok zainteresowanie naszych sąsiadów zza Odry genealogią, którzy również mają swoje korzenie w obecnych granicach Polski. Z myślą o nich opracowaliśmy tę część Niezbędnika, mając nadzieję, że będzie również dla nich przydatna. Mając pełną świadomość, że wielu początkujących genealogów-amatorów napotyka wiele problemów z terminologią, zdecydowano się na taką, a nie inną prezentację Niezbędnika Genealoga w celu maksymalnego ułatwienia jego użytkownikom samodzielnego tłumaczenia dokumentów. W wielu przypadkach hasła zawierają dodatkowo, prócz podstawowej, najczęściej spotykaną formę ich odmiany. Prezentowany materiał opracowano przy wykorzystaniu słowników językowych, encyklopedii i poradników, stron internetowych, który uzupełniono własnymi doświadczeniami.

Cena: 28 PLN21 zł, 286 stron, miękka oprawa

Dawne zawody i statusy. Glosariusz niemiecko-polski opatrzony przykładami odręcznego zapisu z akt pruskich urzędów stanu cywilnego z terenu Wielkopolski (1874-1918)
Liliana Molenda

Dawne zawody i statusy to coś więcej niż tematyczny słowniczek niemiecko-polski. Jak wskazuje podtytuł Glosariusza, każde z zawartych w nim 1.111 haseł zostało zilustrowane odręcznym zapisem, zaczerpniętym z ponad stuletnich ksiąg pruskich urzędów stanu cywilnego z terenu Wielkopolski. Taka, a nie inna forma słownika ma wspomóc Czytelnika w odczytywaniu niełatwego niemieckiego pisma neogotyckiego. Do tłumaczenia polskiego wykorzystane zostały przede wszystkim słowniki i inne materiały "z epoki", co miało na celu możliwie dokładne oddanie dawnego znaczenia słowa, znaczenia dziś już często zapomnianego lub zmienionego. Wielu zawartych w Glosariuszu zawodów i statusów próżno szukać we współczesnych słownikach. Ciekawym efektem ubocznym pracy z dawnymi źródłami jest wykorzystanie i przypomnienie, obok słownictwa niemieckiego, także dawnej polszczyzny. Książka została poprzedzona wstępem Autorki, w którym dzieli się z Czytelnikami historią powstania Glosariusza oraz ciekawostkami związanymi z pracą nad nim. Alfabetyczny skorowidz w języku polskim (z numerami stron i numerami pozycji danego słowa na stronie) wspiera Czytelnika przy wyszukiwaniu haseł. Książka jakże potrzebna nam genealogom, ale też naukowcom, studentom, regionalistom i wszystkim tym, którzy z różnych powodów sięgają po akta urzędów stanu cywilnego.

Przejrzyj również Spis treści

Publikacja z serii "Skarbnica GNIAZDA", t. 3

Cena: 25 PLN15 zł, 198 stron, miękka oprawa

Złota Księga uczestników Powstania WIelkopolskiego 1918-1919 - Tom 1

Publikacja zawiera krótkie biogramy ponad 4000 powstańców. Jest to pierwszy tom z 12 tomów całości, czyli spisu uczestników PW. W każdym tomie znajduje się artykuł o powstaniu, kilka rycin oraz wykaz źródeł.

Cena: 80 PLN80 zł, 460 stron, miękka twarda

Stypendyści Towarzystwa Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego 1841-1909
Dobrosława Gucia, Przedmowa Witold Molik

Towarzystwo Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, działające nieprzerwanie od 1841 do 1939 roku, to "kluczowa organizacja poznańskiego systemu prac organicznych, niezwykle istotna w kształtowaniu polskiej klasy średniej w Poznańskiem XIX wieku, w tym tutejszej inteligencji". Praca, autorstwa Dobrosławy Guci "Stypendyści Towarzystwa Naukowej Pomocy im. Karola Marcinkowskiego 1841-1909", obejmuje w głównym zrębie imienny spis stypendystów TNP (ponad 5200 nazwisk). Podstawą jej opracowania były drukowane przez Dyrekcję Towarzystwa "Wykazy stypendystów". Praca została opatrzona "Przedmową" Profesora Witolda Molika. W kolejnych rozdziałach autorka krótko przedstawiła podstawę źródłową opracowania, Towarzystwo Naukowej Pomocy i jego stypendystów, oraz szczegółowo opisała sposób opracowania bogatego materiału źródłowego. Publikacja zawiera także kilka cennych aneksów. Zrąb główny pracy to imienny spis stypendystów TNP wywodzących się z różnych warstw społecznych, w układzie alfabetycznym, w którym zapisano miejsce jego urodzenia lub zamieszkania, lata nauki z podaniem nazwy szkoły/uczelni/mistrza zawodu, wysokość przyznanego mu przez Dyrekcję stypendium oraz dane zawarte w kolumnie "Uwagi" oryginalnych "Wykazów" przynoszące wiele cennych informacji o stypendyście, jego nauce, zmianie szkół, czy rezygnacji z dalszego pobierania stypendium. Wspólna publikacja PTPN i WTG "Gniazdo"

Cena: 37 PLN35 zł, 439 stron, twarda oprawa

Leksykon miejscowości Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Zeszyt 1. Powiat Gniezno
Wojciech Jędraszewski

Publikacja zawiera spis miejscowości powiatu gnieźnieńskiego z podaniem ich nazw, również niemieckich. Ponadto określa przynależność do parafii katolickich, ewangelickich, gmin żydowskich oraz USC. Wszystkie znajdujące się w nim dane zgodne są z reformą administracyjną z 1887 roku. Pozycja zawiera również mapkę powiatu z 1911 roku

Cena 15 PLN12 zł, 87 stron, oprawa miękka

Spis parafii i miejscowości XIX Metropolii Warszawskiej T.1. Archidiecezja Warszawska
Wojciech Jędraszewski

Pozycja zawiera spis parafii i miejscowości do nich należących z podaniem czasu powstania parafii i miejsca znajdowania się ksiąg metrykalnych. Zamieszczono również wiele innych informacji o XIX-wiecznej Archidiecezji Warszawskiej. W załączeniu mapka Warszawy z podziałem parafii w 1866 roku.

Cena 27 PLN oprawa miękka16 zł, 27 PLN oprawa miękka20 zł, 388 stron

Spis parafii i miejscowości XIX Metropolii Warszawskiej T.2. Diecezja Lubelska
Wojciech Jędraszewski

Pozycja zawiera spis parafii i miejscowości do nich należących z podaniem czasu powstania parafii i miejsca znajdowania się ksiąg metrykalnych. Zamieszczono również wiele innych informacji o XIX-wiecznej Diecezji Lubelskiej

Cena 25 PLN oprawa miękka16 zł, 25 PLN oprawa twarda20 zł, 310 stron

Tryptyk Wielkopolski Spis parafii i miejscowości wieku XIX, T.1 - Archidiecezja Gnieźnieńska
Wojciech Jędraszewski

Spis parafii i miejscowości do nich należących w archidiecezji gnieźnieńskiej (tom 1) w XIX wieku. W opracowaniu znajdują się informacje o miejscu przechowywania akt metrykalnych dla każdej parafii, oraz mapki poglądowe. W spisie uwzględniono niemieckie nazewnictwo miejscowości.

Cena 25 PLN16 zł, 161 stron, oprawa miękka

Tryptyk Wielkopolski Spis parafii i miejscowości wieku XIX, T.2 - Archidiecezja Poznańska
Wojciech Jędraszewski

Spis parafii i miejscowości do nich należących w archidiecezji poznańskiej (tom 2) w XIX wieku. W opracowaniu znajdują się informacje o miejscu przechowywania akt metrykalnych dla każdej parafii, oraz mapki poglądowe. W spisie uwzględniono niemieckie nazewnictwo miejscowości.

Cena 25 PLN16 zł, 240 stron, oprawa miękka

Tryptyk Wielkopolski Spis parafii i miejscowości wieku XIX, T.3 - Diecezja kujawsko-kaliska
Wojciech Jędraszewski

Spis parafii i miejscowości do nich znajdujących się w Wielkim Księstwie Poznańskim (Prowincji Poznańskiej - Provinz Posen) w XIX wieku. W opracowaniu znajdują się również informacje o miejscu przechowywania akt metrykalnych dla każdej parafii, jak również mapki poglądowe. W spisie uwzględniono niemieckie nazewnictwo miejscowości.

Cena 25 PLN16 zł, 257 stron, oprawa miękka

"Moi Przodkowie" Notatnik

Pomysł wydania publikacji zrodził się podczas porządkowania i segregowania notatek o naszych przodkach, jakie zalegały w albumach, na regałach, w biurku i pamięci komputera. W jednym miejscu, przejrzyście i syntetycznie każdy może opracować na swój sposób rodzinne Vademecum. Każda karta Notatnika zawiera najważniejsze dane o wybranym członku naszej rodziny - od probanta do praprapradziadka. Załącznik w postaci tablicy - wywodu przodków ułatwi rozeznanie się w korzeniach rodzinnych nie tylko opracowującym te dane, ale też odbiorcom czytającym nasze zapiski. Zachęcamy do zabrania Notatnika na spotkanie rodzinne, do archiwum, parafii - wszędzie tam gdzie można dokonać zapisków, uzupełnić braki, nanieść poprawki.

Cena: 18 PLN10 zł, 69 stron, miękka oprawa

"Moi Przodkowie" Notatnik LUX

Rozszerzona wersja "Notatnika...", w twardej oprawie z możliwością umieszczenia własnego napisu na okładce.

Cena:
43 PLN28 zł bez napisu na okładce
50 PLN33 zł z własnym napisem, twarda oprawa

Kalendarium obrazujące przebieg epidemii cholery w roku 1852
Bożena Kuliberda

Fascynujący - napisany na podstawie XIX-wiecznej prasy - opis narastania i przebiegu epidemii cholery na terenach Wielkiego Księstwa Poznańskiego w 1852 roku. Książka zawiera również listę zmarłych z wybranych parafii.

Cena: 20 PLN7 zł, 117 stron, miękka oprawa

Historia kamienicy Cybulskich w Poznaniu
Joanna Lubierska

świetnie opisana ponad 100-letnia historia nieistniejącej kamienicy przy jednej z głównych ulic Poznania (św. Marcin). Autorka opisuje budynek pod kątem architektonicznym (uklad pomieszczeń, wyposażenie mieszkań, sklepy) oraz społecznym czyli mieszkańców. Publikacja stanowi doskonały przykład na to, że genealogia to nie tylko rodzinne drzewa i wykresy, ale próba odtworzenia historii kamienicy, po zburzeniu której została pusta, niezagospodarowana sensownie działka. Taki stan trwa od 40 lat. Pozycja jest ilustrowana wieloma zdjęciami, nieraz bardzo unikatowymi.
Publikacja z serii "Skarbnica GNIAZDA", t. 1

Cena: 15 PLN12 zł, 90 stron, miękka oprawa

Tablice genealogiczne - Wywód przodków
oprac. Dobrosława Gucia

Składany arkusz o wielkości 195 cm x 42 cm zawierający tablicę genealogiczną - wywód przodków na 7 pokoleń.

Cena: 8 PLN4 zł, 1 arkusz 195 cm x 42 cm

Słownik biograficzny wielkopolskich emigrantów, podróżników i ludzi morza
Mariusz Borowiak

W układzie alfabetycznym w "Słowniku" przedstawione zostały biogramy ludzi, którzy w czasie swojego życia byli związani zawodowo z pracą na morzu, wzięli udział w licznych peregrynacjach od najbliższych do najodleglejszych zakątków świata, dokonali odkryć geograficznych oraz wnieśli wkład do nauki i kultury kraju własnego lub w miejscach, do których dotarli. Bohaterowie "Słownika" żyli "z morza i dla morza".
W przygotowanie "Słownika" autor włożył bardzo wiele wysiłku. Stanowi to swego rodzaju zwieńczenie blisko 30-letnich zabiegów w skompletowaniu dokumentów i materiałów biograficznych. Praca ma wielkie walory poznawcze i edukacyjne. Z takim samym powodzeniem będzie ona służyła osobom, które profesjonalnie zajmują się problematyką morską i podróżami, jak i tym, którzy tylko przygodnie będą sięgali po omawiany "Słownik". Ponadto, dzięki biogramom "bezimienne dotychczas postacie znajdą swoje miejsce w historii", co jest szczególnie ważne z punktu widzenia historii wielkopolskich małych ojczyzn.

Cena: 15 PLN12 zł, 257 stron, miękka oprawa
Wydawnictwo pod patronatem WTG "Gniazdo"

Jako cię widzą, tako cię piszą. Obraz Wielkopolanina w świetle listów gończych 1 połowy XIX wieku
Dobrosława Gucia, Joanna Lubierska

Autorki w swych genealogicznych poszukiwaniach doszły do zwrotnego punktu, kiedy "katalog" przodków z samymi datami okazał się być niewystarczający. Dlatego też rozpoczęły zbieranie materiałów do opracowania historii swojej rodziny osadzonej głównie w XIX-wiecznych realiach. Podczas przeglądania XIX-wiecznej prasy zwróciły uwagę na listy gończe.
Tak ważne informacje, jak: wygląd zewnętrzny, ubiór, czyn, którego się dopuścił poszukiwany oraz sposób ucieczki, były przedstawione dla współczesnego człowieka tak zabawnie, że właśnie te listy stały się podstawą do napisania poniższego tekstu. Autorki urzekły nie tylko same informacje zawarte w listach, ale przede wszystkim język, składnia, pisownia, czyli wszystko to, co sprawiało, że zwykły tekst (bo czyż list gończy może być sympatyczny?) wywoływał niegasnący uśmiech na ich twarzach.
Jaką piszą Autorki we wstępie: "Drodzy Czytelnicy, oddajemy do Waszych rąk tekst z nadzieją, że również i Wy uśmiechniecie się, czytając listy gończe, a jeśli wśród przykładów znajdziecie swojego krewnego, będzie nam bardzo miło. Bo czyż może być coś lepszego niż znalezienie opisu tego, jak wyglądał i w co się ubierał przodek-rozrabiaka, stryj pradziadka, który był tak uciśniony przez pana, że wszedł na drogę przestępstwa, lub prababka, która porzuciła męża, szukając szczęścia u boku innego? Jeśli w listach znajdziemy kogoś z rodziny - cieszmy się tym znaleziskiem! Przecież po 200 latach absolutnie nikt nam nie powie, jak ci ludzie wyglądali. Taki opis jest bezcenny! A że wchodzili w konflikt z prawem? Nie bądźmy drobiazgowi, przecież nie oni jedni!"
Publikacja z serii "Skarbnica GNIAZDA", t. 2

Cena: 15 PLN12 zł, 132 strony, miękka oprawa

Rodowody mieszczan bukowskich. Wstęp do genealogii bukowian (XVI-XIX wiek)
Mariusz Formanowicz

Książka jest opisem dziejów i genealogii 240 rodzin mieszczańskich, żyjących w Buku koło Poznania w XVIII wieku i przez pierwsze 15-lecie wieku XIX - do końca czasów napoleońskich. Genealogię niektórych rodów udało się Autorowi poznać aż od pierwszej połowy XVII wieku, dzięki zapisom z bukowskich ksiąg cechowych oraz metrykaliom z sąsiednich parafii. Książka jest owocem wieloletnich studiów nad księgami metrykalnymi i cechowymi z Buku i okolicznych miast. Celem tych studiów było zdobycie możliwie najszerszej wiedzy o współmieszkańcach, sąsiadach i rodzinach spokrewnionych z bukowskimi przodkami Autora.

Cena: 39 PLN32 zł, 579 stron, miękka oprawa

Wielkopolska dla Ojczyzny, polegli i zmarli 27.12.1918 - 31.3.1921
Bożenna Kuliberda

Autorka spisała zamieszczone wielkopolskiej w prasie w latach 1918-1921 nekrologi bohaterów Powstania Wielkopolskiego i ofiar walk w wojnie polsko-bolszewickiej. Niektóre wymienione tu nazwiska znamy z podręczników do historii, ale znakomita większość to opłakiwani przez rodziny synowie, bracia, narzeczeni; wspominani przez towarzyszy broni koledzy; czy też wymieniani w raportach wojskowych wzorowi żołnierze. Dziś nieco może śmieszyć patetyczny ton, górnolotne wyrażenia i kwiecistość stylu. Tak jednak ludzie czuli, tak wyrażali swoją rozpacz, ale i poczucie dumy oraz nadzieję, że najwyższa ofiara młodych istnień nie pójdzie na marne.

Cena: 20 PLN, 241 stron, miękka oprawa

Za to że byli Polakami. Druga wojna światowa w pamięci mieszkańców gminy Nekla
Praca zbiorowa pod red. Jerzego Osypiuka

276 stron książki zawiera obrazy dramatyczne, często wręcz brutalne. Ukazuje nam, między innymi, losy żołnierzy walczących w czasie kampanii wrześniowej w 1939, którzy dostali się do niewoli niemieckiej, pierwsze dni agresji III Rzeszy na Polskę, codzienne życie ludzi w okupowanym kraju oraz egzekucję 25 Polaków w Małej Górce, widzianą oczami dwunastoletniej dziewczynki. Niezwykle ważną funkcję pełnią wspomnienia osób deportowanych na Syberię oraz do Kazachstanu przez sowieckiego okupanta. Jest to praca zbiorowa 15 autorów, pod redakcją Jerzego Osypiuka. Autorem okładki i wklejki jest Jacek Papla. (źródło opisu: radio-września.pl)

Cena: 18 PLN15 zł, 275 stron, twarda oprawa

Hamrzysko i jego mieszkańcy do końca XIX wieku
Eugeniusz Forma

Praca "Hamrzysko i jego mieszkańcy do końca XIX wieku" składa się z dwóch części. Część pierwsza poświęcona jest informacjom ogólnym o Hamrzysku, położeniu wsi, jej przynależności administracyjnej, rozwoju i właścicielach. W części tej przedstawione zostały również najważniejsze wskaźniki demograficzne dotyczące mieszkańców wsi oraz ciekawostki związane z miejscowością i jej mieszkańcami. Część druga to zestawienie wszystkich mieszkańców Hamrzyska, których udało się zidentyfikować na podstawie ksiąg metrykalnych parafii katolickiej w Lubaszu przechowywane w Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu, księgi gminy ewangelickiej we Wronkach oraz akta stanu cywilnego parafii katolickich i innych wyznań z powiatu czarnkowskiego.

Publikacja z serii "Skarbnica GNIAZDA", t. 4

Cena: 22 PLN15 zł, zawiera 187 stron, Wieleń - Mnichowo 2022

Czwarty Brzeg
Małgorzata Żywicka

Relacja literacka z 4 Konferencji Genealogicznej w Brzegu w 2017 roku, ozdobiona rycinami Mariusza Żebrowskiego i opisem kuchni. Ponadto załączona płyta DVD z 800 zdjęciani ze spotkania w formie prezentacji multimedialnej.

Cena: 17 PLN15 zł, zawiera 65 stron

Piąty Brzeg
Małgorzata Żywicka

Relacja literacka z 5 Konferencji Genealogicznej w Brzegu w 2018 roku.

Cena: 17 PLN15 zł, zawiera 85 stron

Szósty Brzeg
Małgorzata Żywicka

Relacja literacka z 6 Konferencji Genealogicznej w Brzegu w 2019 roku.

Cena: 17 PLN15 zł, zawiera 93 strony

Niezbędnik Genealoga (Wydanie I)
Paweł Hałuszczak. Współpraca Magdalena Betlej, Dobrosława Gucia, Liliana Molenda

Jak sama nazwa wskazuje "Niezbędnik genealoga" zawiera istotne i nieodzowne informacje dotyczące poszukiwań genealogicznych. Autorzy publikacji sami niejednokrotnie korzystający z wieku poradników, encyklopedii i słowników, aby wydobyć istotne treści z zapisów metrykalnych, postanowili w jednym miejscu umieścić hasła najczęściej tam stosowane. Niezbędnik podzielili na trzy działy językowe - łaciński, niemiecki i rosyjski wraz z zapisem odpowiadających im alfabetów (cyrylica czy gotyk to dla wielu nie lada wyzwanie!). Liczne przykłady metryk, liczebniki, określenia pory dnia i czasu, nazwy zawodów, chorób wraz z ich tłumaczeniem na język polski stanowią istotną pomoc dla każdego genealogaŹ-amatora. Publikacja zawiera też krótkie wprowadzenie na temat historii zapisów metrykalnych zarówno kościelnych, jak i świeckich.

Nakład wyczerpany, 144 stron, miękka oprawa

Posty Grażyny. Ciekawostki-Nowy Kurier. Zeszyt I
Grażyna Bujakiewicz

Wypisy różnych zdarzeń dwudziestolecia międzywojennego z prasy wielkopolskiej.

Cena: 20 PLN, zawiera 119 stron, oprawa miękka

Foldery i ulotki

Folder WTG z 2009 r.

Folder WTG z 2013 r.

Folder WTG z 2016 r.

Uaktualniona wersja foldera z 2013 r.

Audycje radiowe

Członkowie Wielkopolskiego Towarzystwa Genealogicznego Gniazdo brali udział w cyklu audycji w Radio Emaus poświęconych genealogii i tematom związanych z poszukiwaniem przodków. Audycje dostępne są do wysłuchania i ściągnięcia poniżej.

Audycje telewizyjne

Artykuły o WTG