Wielkopolskie Towarzystwo Genealogiczne GNIAZDO
http://bsve.wtg-gniazdo.org/forum/

Brazylia
http://bsve.wtg-gniazdo.org/forum/viewtopic.php?f=17&t=24597
Strona 1 z 1

Autor:  justyna265 [ 05 lis 2022, 22:05 ]
Tytuł:  Brazylia

Witam,

Czy mogę prosić o tłumaczenie aktu zgonu . Dotyczy Marii Ganowicz z domu Kidin
https://www.fotosik.pl/zdjecie/09e07d5801f68e18

Pozdrawiam
Justyna

Autor:  TomekD [ 06 lis 2022, 01:31 ]
Tytuł:  Re: Brazylia

Nie będąc pewnym czy mamy na pokładzie osobę władającą portugalskim, maszynowe tłumaczenie dokumentu wygląda tak:

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PORTO ALEGRE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 2' OFÍCIO 00 REGISTRO CIVIL LIAS PESSOAS NATURAIS ÓBITO N9 69.475
Aos vinte e quatro dias do sies de maio do ano de dois mil. na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul. segunda zona do Registro Civil das Pessoas Naturais. compareceu Roman Ganovicx, video técnico. residente no endereço abono mencionado, apresentando um atestado médico firmado pela doutora Liziane Vendt. medica do DML - CRI4 16181, dando como Causa da morte "inferi° agudo do ■iocárdio", declarou que dia vinte e trés do corrente més e ano, às quatorze horas e vinte e cinco minutos, na cidade de Canoas, neste Estado, a caminho do Hospital. faleceu sua mãe MARIA GANOVICZ, do sexo feminino, cor branca, natural da Russia. de profissão aposentada. com setenta e quatro anos de idade, residente e domiciliada na rua Machadinha, setecentos e oitenta e dois, Canoas, neste Estado filha de Kataryna Popsujeva, da Russia e de Nikita Kidin, da Russia, ambos falecidos. Era viúva de Stanislav Ganovicz. Deixou um único filho de nome: o declarante, maior de idade. Deixou bens sem testamento. Não era eleitora. O corpo será cremado no Crematório Metropolitano de São Leopoldo. neste Estado. E, para constar lavrei este termo que lido e achado conforme assina o declarante. Eu, Laureni da Rocha Gonçalves. escrevente, escrevi. E eu. oficial, assino.

III o

FEDERATYWNA REPUBLIKA BRAZYLII
PORTO ALEGRE STAN RIO GRANDE DO SUL 2' BIURO 00 REJESTR CYWILNY LIAS OSOBY INDYWIDUALNE OBITO N9 69 475
Dnia dwudziestego czwartego miesiąca maja roku dwa tysiące. w mieście Porto Alegre, w stanie Rio Grande do Sul. II strefa Rejestru Cywilnego Osób Fizycznych. uczestniczył Roman Ganovicx, wideo techniczne. zamieszkania pod wskazanym adresem zasiłku, przedstawiając zaświadczenie lekarskie podpisane przez dr Liziane Vendt. DML - CRI4 16181, podając jako przyczynę śmierci „ostry zawał mięśnia sercowego dolnego”, oświadczył, że dwudziestego trzeciego dnia bieżącego miesiąca i roku, o czternastej godzinie i dwudziestu pięciu minutach, w mieście Canoas, w tym stanie, w drodze do szpitala. zmarła jego matka MARIA GANOVICZ, suczka, biała, urodzona w Rosji. emerytowanego zawodu. siedemdziesiąt cztery lata, zamieszkała i zamieszkała przy Rua Machadinha, siedemset osiemdziesiąt dwie, Canoas, w tym stanie, córka Kataryny Popsujevej z Rosji i Nikity Kidina z Rosji, oboje nie żyją. Była wdową po Stanisławie Ganoviczu. Pozostawił samotnego syna o imieniu: deklarujący, pełnoletni. Pozostawił niesprawdzone aktywa. Nie była wyborcą. Ciało zostanie poddane kremacji w Metropolitalnym Krematorium São Leopoldo. w tym stanie. I dla porządku sporządziłem ten termin, który przeczytałem i znalazłem jako podpisany przez zgłaszającego. Ja, Laureni da Rocha Gonçalves. skryba, pisał. I ja. urzędnik, sygn.

III

Autor:  justyna265 [ 06 lis 2022, 11:22 ]
Tytuł:  Re: Brazylia

Dziękuję

Pozdrawiam

Strona 1 z 1 Strefa czasowa: UTC + 1
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/